Posts by hanna

Vem är Sverigedemokrat??

Posted by on May 26, 2014 in Allmänt | 0 comments

Vem är Sverigedemokrat?

 

Det är mycket diskussioner nu där man frågar sig hur Sverigedemokraterna kunde få nästan 10% av svenska folkets röster? Jag har också funderat en hel del över detta och min första tanke är; vilka är dom? Hur ser en Sverigedemokrat ut? Jag känner ingen som sagt sig rösta på detta parti. I mina flöden i mina sociala medier dominerar antirasism och feminism. Nästan vart jag än vänder mig ser jag antirasistiska rörelser. Det enda Sverigedemokraterna förmedlar i media är främst korkade och tydligt rasistiska uttalanden. Jag tänker alltid att jag verkligen verkligen undrar vem som gillar detta. Vilka stöttar de ”onda” egentligen?  Varför? Varför? Varför? Hur gör vi som kämpar för ett antirasistiskt och solidariskt samhälle att få dessa 10%  att förstå att alla människor är lika mycket värde? Jag har läst otaliga krönikor, artiklar, insändare, blogginlägg, tweets, debattinlägg som argumenterar för ett välkomnade och solidariskt samhälle fritt från rasister, nazister, fascister och ”invandringringskritika” för att få svenska folket att förstå. Förstå och minnas historien, att vi aldrig aldrig får tillåta oss att hamna där igen. Uppenbarligen funkar inte detta som det borde göra. Sverigedemokraterna växer och detta i det dolda. Det gror i mörkret. Jag tror att vi måste försöka förstå hur människor som röstar på SD tänker. För att använda ett av mina yrkesperspektiv som sjuksköterska så tänker jag att vi måste sätta oss in i en Sverigedemokrats livsvärld. Jag tänker att det MÅSTE handla mer om känslor än okunskap. Jag vill inte att Sverigedemokraterna ska bli synliga i samhället för att det ska bli rumsrent att vara SD-are utan jag vill att de ska bli synliga och berätta för oss för att vi ska förstå. Vad är det som gör att man lägger sin demokratiska röst på SD? Så att vi kan förstå hur vi ska vända den otroligt obehagliga utvecklingen som pågår i Europa och Sverige. Låt oss vara ett stolt enat folk som är solidariska och välkomnande mot våra medmänniskor.

Read More

Angående RFSU´s skolmaterial (igen)

Posted by on Oct 7, 2013 in Allmänt | 0 comments

För en liten tid sedan skrev ett gäng män en debattartikel i tidningen Dagen om att RFSU´s så kallade monopol över skolornas sexualundervisning borde brytas. De vill istället att Sveriges Kristna råd ska ta fram ett eget material för att kunna konkurrera med RFSU. Ni hittar artikeln här. Eftersom jag tycker detta är lite tokigt så skrev jag ett svar till dessa herrar som ni hittar här. Det som jag gång på gång förundras över i den här debatten är att ingen av de som är emot RFSU´s material faktiskt verkar ha läst det. Materialet kan ni för övrigt hitta här.

Read More

Vem är min Gud?

Posted by on Sep 30, 2013 in Allmänt | 2 comments

Jag läste en debattartikel i Dagen av John Van Dinther som är pastor i församlingen New Life i Stockholm. Här skriver han att hans gud är intolerant, trångsynt och exkluderande. Han skriver att helvetet kommer vara fullt av människor som beundrade Jesus och hans undervisning.

 

Jag tycker att detta var en väldigt märklig och konstig artikel men också en för mig väldigt främmande gudssyn. Jag har funderat under en ganska lång tid på min egen tro på Gud. Vem tror jag att Gud är? För ca ett och ett halvt år sedan hände en sak som satte hela min tro ur spel. Efter detta har jag funderat mycket på om Gud överhuvudtaget existerar och jag kan nu säga att jag vet inte. Jag vet inte om Gud finns men jag hoppas och vill tro detta. Jag tror inte att jag kan gå igenom hela livet utan att ha ett hopp om att Gud existerar och att han är god och vill oss gott. Kanske är det så att Gud är intolerant och trångsynt, jag vet inte. Jag vet bara att jag inte kan tro på en sådan Gud. Jag bygger hela min tro på att jag tror att Jesus kom till jorden för att öppna vägen till Gud. Och att Han vill att vi ska vara goda och göra gott mot våra medmänniskor.  Jag vet inte om jag kan eller vill kalla mig kristen men detta är hur jag tror och jag lever mitt liv utifrån dessa grundprinciper. Visar det sig att Gud inte finns då får det vara så men jag kommer i alla fall kunna vara stolt över hur jag valt att tro och leva mitt liv.

Read More

RFSU´s skolmaterial

Posted by on Sep 13, 2013 in Allmänt | 0 comments

Jag tittade på debatt och jag blev naturligtvis inte förvånad när konservativt kristna hånar ett alldeles utmärkt arbetsmaterial. Det är alltså ett stödmaterial för rektorer och lärare i grund-och gymnasieskolan där man hjälper pedagogerna att hitta bra undervisning om sex och samlevnad i alla skolämnen. Enligt de konservativa på debatt skulle detta material bestå av massa sex, sextekniker och kondomer men nästan ingenting om samlevnad. Efter att nu ha läst hela materialet som finns att ladda ner på RFSU´s hemsida så skulle jag säga att det är precis tvärtom. Nästan hela materialet bestod av vettiga och nyttiga samhällsfrågor. Men oavsett materialets innehåll så anser jag att vi behöver prata mer om sex i vårt samhälle. Du som vuxen ska inte behöva känna att det  är pinsamt och skamfullt att diskutera kropp, kön och sex med dina barn. Dina barn ska inte skämmas för att fråga sin/a mamma eller pappa. Du ska heller inte behöva känna dig obekväm med att ta upp sexuella problem med din vårdgivare eller om du är troende med din församlingsledare. Men de allra flesta människor har problem med att prata om sexuella frågor, endel kan inte ens prata med sin partner om detta. För att detta ska kunna förändras måste vi börja från början, alltså med skolan. Om våra barn kan växa upp och känna att den sexuella biten är en naturlig del i livet som är enkel och skamfri att prata om och där det finns en ökad medvetenhet om sexuell struktur, makt, kön men också om våra kroppars antatomi och fysiologi då måste vi börja i skolan.

Så här står det i skolmaterialet:

“Det finns några grundläggande utgångspunkter för sex – och samlevnadsundervisningen: Den behöver ske återkommande över tid såväl under läsåret som under hela skoltiden. Den ska ge ett allsidigt perspektiv på sexualitet, sexuell hälsa, kön och relationer. Den behöver utgå från elevernas frågor och behov och göra eleverna delaktiga i undervisningen. Den ska ge både faktakunskaper och möjlighet till samtal och reflektion.”

Detta skulle enligt de konservativa kristna vara kränkande mot individens sexuella integritet.  Jag tycker detta är väldigt tragiskt då jag vet många kristna och människor som tidigare kallats sig kristna som har väldiga problem med sin sexualitet på grund av att det är ett ämne man inte talar om i kyrkan i andra sammanhang än om vad som är “rätt eller fel”. Det handlar mycket om synd och skuld även om det inte alltid uttalas mer än på ett indirekt sätt.  Jag vill att detta ska förändras. Jag vill att sex ska vara ett ämne som är naturligt och enkelt att prata om i kyrkan (+ i hela samhället). Jag tror då inte att det är så fel att börja i skolan.

Read More

SEA

Posted by on Sep 17, 2012 in Allmänt | 1 comment

Det värsta med den här SEA-historien är att få kristna ledare och pastorer öppet vågar gå emot Swärd och Gustavsson. Jag vet att flera kristna ledare tycker SEA gör fel i denna fråga men vågar inte gå emot dem. OM detta gäller för fler pastorer i dagens Sverige då är det något som väldigt fel. Varför är man tyst? Beror det på att man inte vågar säga ifrån eller delar man rent utav dessa åsikter?! Jag tycker att det är en skandal att vi kristna låter detta fortsätta. Det värsta är inte att Swärd, Gustavsson och Tunehag hyser främlingsfientliga åsikter. Det är de inte antagligen inte ensamma om och alla har rätt till sin åsikt MEN jag anser att i de ledande positioner som de befinner sig i har de ett stort moraliskt och etiskt ansvar som inte är förenligt med att leda människor i sin gudsvandring samtidigt som man uttrycker åsikter av detta slag.

 För er som vill ha lite bakgrund om vad SEA är och vad som hänt kommer här en sammanfattning. 

Den senaste tiden har det pågått en debatt i den kristna frikyrkovärlden om några av de största kristna ledarna för Sveriges frikyrkor skulle vara rasister, islamofober, islamkritiska och främlingsfientliga. Det hela bygger på en artikel i den kristna tidningen Dagen där tre akademiker ifrågasätter några artiklar som är publicerade på SEAs hemsida. Dessa artiklar anser de är starkt främlingsfientliga.

SEA står för Svenska evangeliska alliansen och är ett kristet nätverk bland andra pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén och Trosrörelsen ingår. I SEA finns en rad stora namn inom den kristna toppen. Bland annat Stefan Swärd och Stefan Gustavsson. Författaren bakom de kritiserade texterna heter Mats Tunehag och det är framför allt dessa tre herrar som anser sig ha blivit felaktigt anklagade för att vara främlingsfientliga.

Vilka är då dessa herrar?

Stefan Swärd är pastor i Elimkyrkan, Stockholm, ordförande för Evangeliska Frikyrkan, styrelseledamot i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Stefan Gustavsson är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Mats Tunehag är styrelsemedlem i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och skriver ofta för den kristna tidningen Världen idag.

Vad har då Mats Tunehag skrivit? 

Han har skrivit bland annat detta ”Muslimer i dagens Europa tar över bostadsområden, trakasserar kristna, tillämpar sharialagar, förtrycker kvinnor och hotar politiker. ”Medan politiker tassar tyst omkring i det politiskt korrekta rummet så islamiseras Europa”  och ”Undersökningar visar att antisemitismen ökar i Sverige och i övriga Europa. Ökningen beror främst på muslimska invandrare.” Tunehag skriver också om att  “Det är påbjudet inom islam att ljuga och bedra för islams skull, för dess utbredning, för att islam ska segra. Lögner och bedrägeri är alltså inte synd, utan snarare tvärtom: de är en dygd.” Han hävdar också att “Idag – liksom då – finns en märklig allians mellan nazister och muslimer.”

Vill man läsa texterna i sin helhet hittar man dem här på SEAs hemsida:

Kan man vara moderat nazist?  Medan Europa sover Trappan och trojkan

 

Read More