RFSU´s skolmaterial

Posted by on Sep 13, 2013 in Allmänt | 0 comments

Jag tittade på debatt och jag blev naturligtvis inte förvånad när konservativt kristna hånar ett alldeles utmärkt arbetsmaterial. Det är alltså ett stödmaterial för rektorer och lärare i grund-och gymnasieskolan där man hjälper pedagogerna att hitta bra undervisning om sex och samlevnad i alla skolämnen. Enligt de konservativa på debatt skulle detta material bestå av massa sex, sextekniker och kondomer men nästan ingenting om samlevnad. Efter att nu ha läst hela materialet som finns att ladda ner på RFSU´s hemsida så skulle jag säga att det är precis tvärtom. Nästan hela materialet bestod av vettiga och nyttiga samhällsfrågor. Men oavsett materialets innehåll så anser jag att vi behöver prata mer om sex i vårt samhälle. Du som vuxen ska inte behöva känna att det  är pinsamt och skamfullt att diskutera kropp, kön och sex med dina barn. Dina barn ska inte skämmas för att fråga sin/a mamma eller pappa. Du ska heller inte behöva känna dig obekväm med att ta upp sexuella problem med din vårdgivare eller om du är troende med din församlingsledare. Men de allra flesta människor har problem med att prata om sexuella frågor, endel kan inte ens prata med sin partner om detta. För att detta ska kunna förändras måste vi börja från början, alltså med skolan. Om våra barn kan växa upp och känna att den sexuella biten är en naturlig del i livet som är enkel och skamfri att prata om och där det finns en ökad medvetenhet om sexuell struktur, makt, kön men också om våra kroppars antatomi och fysiologi då måste vi börja i skolan.

Så här står det i skolmaterialet:

“Det finns några grundläggande utgångspunkter för sex – och samlevnadsundervisningen: Den behöver ske återkommande över tid såväl under läsåret som under hela skoltiden. Den ska ge ett allsidigt perspektiv på sexualitet, sexuell hälsa, kön och relationer. Den behöver utgå från elevernas frågor och behov och göra eleverna delaktiga i undervisningen. Den ska ge både faktakunskaper och möjlighet till samtal och reflektion.”

Detta skulle enligt de konservativa kristna vara kränkande mot individens sexuella integritet.  Jag tycker detta är väldigt tragiskt då jag vet många kristna och människor som tidigare kallats sig kristna som har väldiga problem med sin sexualitet på grund av att det är ett ämne man inte talar om i kyrkan i andra sammanhang än om vad som är “rätt eller fel”. Det handlar mycket om synd och skuld även om det inte alltid uttalas mer än på ett indirekt sätt.  Jag vill att detta ska förändras. Jag vill att sex ska vara ett ämne som är naturligt och enkelt att prata om i kyrkan (+ i hela samhället). Jag tror då inte att det är så fel att börja i skolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *