SEA

Posted by on Sep 17, 2012 in Allmänt | 1 comment

Det värsta med den här SEA-historien är att få kristna ledare och pastorer öppet vågar gå emot Swärd och Gustavsson. Jag vet att flera kristna ledare tycker SEA gör fel i denna fråga men vågar inte gå emot dem. OM detta gäller för fler pastorer i dagens Sverige då är det något som väldigt fel. Varför är man tyst? Beror det på att man inte vågar säga ifrån eller delar man rent utav dessa åsikter?! Jag tycker att det är en skandal att vi kristna låter detta fortsätta. Det värsta är inte att Swärd, Gustavsson och Tunehag hyser främlingsfientliga åsikter. Det är de inte antagligen inte ensamma om och alla har rätt till sin åsikt MEN jag anser att i de ledande positioner som de befinner sig i har de ett stort moraliskt och etiskt ansvar som inte är förenligt med att leda människor i sin gudsvandring samtidigt som man uttrycker åsikter av detta slag.

 För er som vill ha lite bakgrund om vad SEA är och vad som hänt kommer här en sammanfattning. 

Den senaste tiden har det pågått en debatt i den kristna frikyrkovärlden om några av de största kristna ledarna för Sveriges frikyrkor skulle vara rasister, islamofober, islamkritiska och främlingsfientliga. Det hela bygger på en artikel i den kristna tidningen Dagen där tre akademiker ifrågasätter några artiklar som är publicerade på SEAs hemsida. Dessa artiklar anser de är starkt främlingsfientliga.

SEA står för Svenska evangeliska alliansen och är ett kristet nätverk bland andra pingströrelsen, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén och Trosrörelsen ingår. I SEA finns en rad stora namn inom den kristna toppen. Bland annat Stefan Swärd och Stefan Gustavsson. Författaren bakom de kritiserade texterna heter Mats Tunehag och det är framför allt dessa tre herrar som anser sig ha blivit felaktigt anklagade för att vara främlingsfientliga.

Vilka är då dessa herrar?

Stefan Swärd är pastor i Elimkyrkan, Stockholm, ordförande för Evangeliska Frikyrkan, styrelseledamot i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Stefan Gustavsson är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen (SEA). Mats Tunehag är styrelsemedlem i Svenska Evangeliska Alliansen (SEA) och skriver ofta för den kristna tidningen Världen idag.

Vad har då Mats Tunehag skrivit? 

Han har skrivit bland annat detta ”Muslimer i dagens Europa tar över bostadsområden, trakasserar kristna, tillämpar sharialagar, förtrycker kvinnor och hotar politiker. ”Medan politiker tassar tyst omkring i det politiskt korrekta rummet så islamiseras Europa”  och ”Undersökningar visar att antisemitismen ökar i Sverige och i övriga Europa. Ökningen beror främst på muslimska invandrare.” Tunehag skriver också om att  “Det är påbjudet inom islam att ljuga och bedra för islams skull, för dess utbredning, för att islam ska segra. Lögner och bedrägeri är alltså inte synd, utan snarare tvärtom: de är en dygd.” Han hävdar också att “Idag – liksom då – finns en märklig allians mellan nazister och muslimer.”

Vill man läsa texterna i sin helhet hittar man dem här på SEAs hemsida:

Kan man vara moderat nazist?  Medan Europa sover Trappan och trojkan

 

One Comment

  1. Hej Hanna! Jag håller med om att tystnaden från kristna ledare och kyrkliga företrädare varit öronbedövande, förutom några få som modigt vågat stå upp. Jag undrar fortfarande vad EFK och Pingst tycker om hela denna affär, två samfund som faktiskt är direkt berörda eftersom de ingår i SEA:s nätverk. Tystnaden är på sitt sätt mer tragisk än det SEA pysslar med. Handlar det om brist på mod eller om ett tyst instämmande? /Per

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *